23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Tasos Zafeiriadis
© privat

Tasos Zafeiriadis