23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Takis Theodoropoulos
© Natalia Tsoukalas

Takis Theodoropoulos