23. ilb 06. – 16.09.2023

Tajima Shinji

© internationales literaturfestival berlin

Bibliographie

The Legend of Planet Surprise and Other Stories
Baobab Books
Tokyo, 1988
Übersetzung: T. M. Hoffman

Yukiyama
Kodansha
Tokyo, 1990

Apurva grahako katha
Sajha Prakasana
Kathamandaum, 1994

Oogame Gaudi no Umi
Tohdosha
Tokyo, 1996

Kumo no Muskouroku
Kagyusha
Tokyo, 1996

Sabishii Kitsune
Tohdosha
Tokyo, 1996

Where is Spring?
Vikas
Neu-Delhi, 1998
Übersetzung: Varsha Das, Jagdish Joshi

Lautan Gaudi: Kisah Seekor Penyu Gergasi
Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur, 2000
Ill: Tajima Kazuko

Übersetzerin: Esther Kinsky