23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Sydney Smith
© Ali Ghandtschi

Sydney Smith