23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Sonwabiso Ngcowa
© Hartwig Klappert

Sonwabiso Ngcowa