23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Rodrigo Rey Rosa
© Cherie Nutting

Rodrigo Rey Rosa