23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Khin Aung Aye
© Ali Ghandtschi

Khin Aung Aye