23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Giannis Palavos
© Nikos Tsitsiokas

Giannis Palavos