Portrait Boris Chersonskij
Boris Chersonskij [© privat]

Boris Chersonskij