Portrait Kjell Askildsen
© Hartwig Klappert

Kjell Askildsen