23. ilb
06. – 16.09.2023

Portrait Elias Khoury
© ilb

Elias Khoury